Položili jste si někdy otázku, co je to hrdost? Je to pozitivní nebo negativní vlastnost? Hrdost je určitě pozitivní emoce, která je spojena s pocitem spokojenosti, uspokojení a sebeúcty. Může být zaměřena na hrdost vlastní osoby, ale také na ostatní, například na rodinu, školu nebo zemi.

Proč je důležité, aby se děti cítily hrdé na svou školu?

Hrdost na vlastní školu může mít řadu pozitivních účinků:

 • Zvyšuje motivaci a studijní úspěchy. Děti, které jsou hrdé na svou školu, se cítí součástí komunity a mají větší motivaci k tomu, aby se snažily a dosáhly úspěchu.
 • Přispívá k rozvoji pozitivního sebevědomí. Hrdost na vlastní školu může dětem pomoci cítit se dobře samy o sobě a nepochybovat o svých schopnostech.
 • Podporuje sociální soudržnost. Hrdost na společné hodnoty a tradice může pomoci dětem cítit se jako součást skupiny a posílit pocit sounáležitosti.

Jak budovat hrdost na vlastní školu?

Určitě najdeme řadu způsobů, jak budovat hrdost na vlastní školu. 

 • Vytvoření pozitivní a podporující atmosféry ve škole. Děti by se ve škole měly cítit bezpečně a respektovaně, a to bez ohledu na jejich rasu, náboženství, pohlaví nebo sociální status.
 • Základní vzdělávání o významu hrdosti. Děti by měly pochopit, co znamená být hrdý a proč je důležité, aby se cítily hrdé na svou školu.
 • Oslavování úspěchů žáků a školy. Děti by měly být pravidelně chváleny za své úspěchy, a to jak v akademické oblasti, tak i v jiných oblastech.
 • Spolupráce s rodiči a komunitou. Rodiče a komunita mohou významně přispět k budování hrdosti na vlastní školu.

Některé konkrétní aktivity, které mohou školy realizovat, aby podporovaly hrdost na vlastní školu, zahrnují:

 • Rozhovory a diskuse o významu hrdosti.
 • Vytváření příležitostí pro žáky, aby se mohli podílet na rozhodování a správě školy.
 • Organizace školních akcí a událostí, které oslavují úspěchy školy a žáků.
 • Využití vizuálních symbolů, jako jsou plakáty, bannery nebo školní uniformy, které podporují hrdost na školu.

 

Budování hrdosti na vlastní školu je důležitý úkol, který může mít pozitivní dopad na životy dětí. Školy, které se na tento úkol zaměří, mohou vytvořit pozitivní a podporující prostředí, které dětem pomůže cítit se dobře samy o sobě a o své škole.

 

Motivační výzva

Pokud chcete pomoci budovat hrdost na vlastní škole, můžete se zapojit do některé z následujících aktivit:

 • Podělte se o tento článek se svými přáteli a známými, kteří pracují ve školách.
 • Pokud jste rodičem, podpořte svého školu ve snaze budovat hrdost na vlastní školu.
 • Pokud jste žákem, zapojte se do aktivit, které podporují hrdost na vaši školu.

Společně můžeme tvořit školy, na které budou děti hrdé.

Michal Krčmář

Autor článku

Michal Krčmář

Hrdý marketingový ředitel Schools United